KONTAKT

Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo

ul. Żonkilowa 8, 81-198 Kosakowo

tel. 530 262 005

e-mail: aktywne@kosakowo.com