Organizator

 1. Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo – Maciej Budzisz.
 2. Sołtys Kosakowa – Andrzej Śliwiński.

Cel rozgrywek

 1. Popularyzacja gry w siatkówkę plażową i aktywnego spędzania czasu wolnego.
 2. Wyłonienie najlepszej drużyny.
 3. Integracja społeczności lokalnej.
 4. Promowanie sportowego trybu życia w duchu zasad fair play.

Termin i miejsce rozgrywek

 1. 11.05.2024 (sobota) start godz. 9:00.
 2. Boisko do siatkówki plażowej przy ulicy Nad Stawem 2 w Kosakowie.

Zapisy

 1. Zapisów dokonuje się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej https://siatkowka.kosakowo.com .
 2. Udział w turnieju jest płatny. Koszt wynosi 20 zł od drużyny.
 3. Cała kwota z opłaty wpisowej zostanie przekazana na Puckie Hospicjum Pw. Św. Ojca Pio
 4. Płatności należy dokonać maksymalnie do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia drużyny.
 5. Dane do przelewu:
  • Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo
  • 24 1750 0012 0000 0000 3537 1885
  • W tytule proszę podać – Kosakowo Volley oraz nazwisko zawodników np. "Kosakowo Volley, Kowalska, Kowalski".
 1. Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny od 20.04.2024 od godz. 10:00.
 2. Liczy się kolejność zgłoszeń.
 3. Drużyna, która zgłosi się w przypadku, gdy lista zgłoszonych drużyn osiągnie już limit, trafi na listę drużyn rezerwowych.
 4. Losowanie grup odbędzie się 04.05.2023 (sobota). Dokładna godzina zostanie podana na stronie internetowej.

Zasady rozgrywania meczów

 1. Ilość drużyn biorących udział w turnieju jest ograniczona i wynosi 9.
 2. Zespoły losowane są do trzech grup: A, B, C, z których każda grupa składa się z 3 drużyn.
 3. Mecze grupowe będą rozgrywane według harmonogramu:
  1. GRUPA A – 9:00
  2. GRUPA B – 10:00
  3. GRUPA C – 11:00
  4. FAZA FINAŁOWA – 12:00
 4. W fazie grupowej każda drużyna mierzy się z pozostałymi drużynami ze swojej grupy.
 5. W fazie grupowej mecz rozgrywany jest do dwóch setów (do 15 punktów z zachowaniem 2-punktowej przewagi).
  • Mecz może zakończyć się remisem. W tym przypadku zwycięscą zostaje drużyna który ma lepszy bilans małych punktów.
  • W przypadku takiej samej liczby małych punktów, rozgrywany jest dodatkowy set (do 11 punnktów bez przewag).
 6. Do fazy finałowej awansują drużyny, które wygrały swoje grupy. Pozostałe drużyny kończą swój udział.
 7. Zwycięzcy swoich grup utworzą grupę mistrzowską. W grupie mistrzowskiej każda drużyna mierzy się z pozostałymi drużynami ze swojej grupy. Turniej wygra drużyna, która wygra grupę mistrzowską.
 8. W fazie mistrzowskiej mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów (do 21 punktów z przewagą). W przypadku stanu 1:1 rozgrywany jest tie-break do 15 punktów z przewagą.

Liczba przyznawanych punktów w fazie grupowej:

Rezultat Liczba puntków
zwycięstwo 3
remis 1
przegrana 1
walkower -1
 1. O kolejności zajętego miejsca w końcowej klasyfikacji grupowej drużyny decyduje:
  • Ilość zdobytych punktów (tzw. „duże punkty”),
  • wynik bezpośredniego starcia,
  • stosunek setów,
  • stosunek „małych punktów”.
 2. Turniej dobywa się w formule Mixtowej (drużyn mieszanych). Drużyna mieszaną tworzy zawodniczka płci żeńskiej oraz zawodnik płci męskiej.
 3. W zawodach udział biorą osoby pełnoletnie. Organizator może dopuścić do rozgrywek osoby niepełnoletnie pod warunkiem dostarczenia przed rozpoczęciem rozgrywek podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych pisemnej zgody na udział w zawodach. W przypadku, gdy cała drużyna składa się z zawodników niepełnoletnich, wymagana jest obecność opiekuna-trenera.
 4. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają żadnych przeciwskazań zdrowotnych.
 5. Z sędzią podczas meczu rozmawiać może jedynie kapitan.
 6. W sytuacjach spornych, problemy w pierwszej kolejności rozwiązuje sędzia prowadzący mecz, ewentualnie organizator rozgrywek.
 7. Zawody rozgrywane są piłką Mikasa BV 550C.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zawodnika z rozgrywek za niesportowe zachowanie.

Nagrody

 1. Puchar i medale dla zawodników z I miejsca.
 2. Medale dla zawodników z II i III miejsca.
 3. Nagrody rzeczowe dla zawodników z miejsc 1-3.
 4. Statuetka dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika.

Uwagi końcowe

 1. Bezpośredni kontakt z Organizatorem: tel.: 530 262 005, e-mail:aktywne@kosakowo.com
 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.